İsmailağa beldesinde “Cübbeli Ahmet” depremi… “Mahremiyetimizi ortaya çıkardı” – Son Dakika Türkiye Haberleri

İsmailağa cemaati, bir açıklama yaparak, “Cübbeli Ahmet” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün cemaat içinde bölünmelere yol açtığını, tarikat sırlarını kamuoyuna yaydığını ve 1995 yılında vefat eden cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ailesine karşı faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi. 2022.

Ustaosmanoğlu'nun ardından İsmailağa'nın lideri Hasan Kılıç'ın, Cübbeli Ahmet'in görüşme talebinin yayınlanmasının ardından “Gelmeyin” dediği video paylaşıldı.

Cemaatin Cübbeli Ahmet ile ilgili yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle:

“Kamuoyunun da yansıttığı gibi, Mahmud Efendi Hazretleri'nin (Kuddise Sirruhû) ahirete geçişiyle başlayan ve Cübbeli Ahmet'in yayımladığı telefon konuşmaları, gizli ses kayıtları, hayaletler ve yığınla rüyalarla kirli bir yola giren propaganda doğrultusunda Hoca, özellikle son altı ayda Cübbeli Ahmet Hoca, Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleriyle tanışmak istiyordu. Konu Hasan Efendi'ye (Kuddise Sirruhû) sunulduğunda, videoda da görüldüğü gibi, görüşmek istemediğini açıkça belirtmişti.

Bu teklifin kabul edilmemesinin Yüce Düzenin edep sınırlarını aşması dışında elbette pek çok sebebi vardı ve bu sebeplerden bazılarını açıklamak gerekli hale geldi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın yalan ve iftiralarına bugüne kadar cevap verememiş olmamızın nedeni, mezhepimizi ilgilendiren gizli konuların kamuoyunda tartışılmaması ve Şeyh Hasan Efendimizin (Kuddise Sirruhû) “Kapa çeneni!” demesidir. sipariş uyarınca.

1-Tarikatımızın gizliliği ortaya çıktı

Her ne kadar Cübbeli Ahmet Hoca'nın medyaya bakış açısı açıkça ortada olsa da ve her seferinde defalarca yaptığı uyarı ve vaatlere rağmen tarikatımızın özel meselelerini kürsüye, hatta televizyon programlarına taşıyarak insanların alaycı yorumlarına zemin hazırlamıştır. Yüce dinimiz İslam'a ve Müslümanlara düşman olduğu biliniyor.

Cübbeli Ahmet Hoca bugün cemaatimizin büyüklerini dinlemediği gibi aslında birçok noktada Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerini de dinlememişti. Bunu çıktığı televizyon kanallarında açıkça söyledi. Bir taraftan konuşmasına “Benim için şeyhlik nedir? Mürit olsam bana yeter” diyerek başlasa da “Ben bu cemaatin yüzde 95'ini getirdim” dedi ve şöyle konuştu: Mahmud Efendi'nin (Kuddise Sirruhû) eserlerine ve onun yetiştirdiği meşhur hocalara atfedilmiştir. Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû), şahit olduğu bir televizyon programında Peygamber Efendimiz'in sözlerini dinlemediğini belirtmiştir:

“Ekselansları bana şunu söyledi: 'Vaz vermeyin, öğrencilere okutun!' Dedi ki: Dinlemedim, bana bir şey oldu. “Kasetlere sesinizi çıkarmayın!” Ben bunu kaydettim ve deprem vaazımdan dolayı hapse girdim dedi. “İkinci kez evlenmeyin!” Dedi ki: Dinlemedim, bana bir şey oldu. “Televizyonu kurmayın!” Dedi ki: Dinlemedim, bana bir şey oldu. “Sosyal kompleks inşa etmeyin!” “Dinlemedim, hapse girdim…” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bazı medya kuruluşları tarafından bilinçli olarak gündeme getirilen bazı eserleri Mahmud Efendi'yi (Kuddise Sirruhû) şoke etti. Nitekim bir defasında hastalanıp Hz. Mahmud Efendi'ye (Kuddise Sirruhû) iyileşip iyileşmeyeceğini sorduğunda, “Bizim senden daha çok sıkıntımız var” cevabını almış ve bunu “Bizim de var” itirafıyla iletmişti.

2-Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Peygamberimizin ailesini hedef aldı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın özellikle Mahmud Efendimiz (Kuddise Sirruhû) Hanım'ın oğlu, gelini ve torunları hakkında söyledikleri, yönettiği sosyal medya hesaplarının paylaşılması ve sesi duyulmayan kadınların ses kayıtlarının yayılması bugüne kadar ismi bilinmeyen bir kişiden haber alınamaması, Hazreti Mahmud Efendimize (Kuddise Sirruhû) sevgisi olmadığının delilidir. Çünkü hiç kimse sevdiği birinin çocuklarına, torunlarına, yakınlarına iftira atılmasına, hatta hayatlarını tehlikeye atacak kadar hedef alınmasına izin vermez.

3-Hasan Efendi kutsallığımıza saygısızlık ediyor

Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû), ahirete gittikten sonra katıldığı ilk televizyon programlarında ve daha sonraki beyanlarında “Hocamız Hasan Efendimiz, Mahmud Efendi'nin bu dönemdeki tek halifesidir” demiş ve kabul etmiştir. Halife rolünde Hocamız Hasan Efendimiz (Kuddise Sirruhû). “Ben bunu televizyonda söyleyip sonra başkaları gibi çarpıtacak türden biri değilim” diyerek bu kabulü bozmayacağını vurgulasa da daha sonra tutumunu değiştirerek halifeliği inkar etti ve yola çıktı. manevi değerini azaltmaktır. Peygamber Efendimiz'i koruduğunu iddia eden Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû), dinleyicilerini aldatarak onun kemalleri hakkında olumsuz açıklamalarda bulunmuştur.

Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû), Peygamberimizin oğullarını ve kızlarını hedef alarak, kızının ses kaydını yayınladı.

4- Toplumu dağıtmaya çalışıyor

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, Cübbeli Ahmet Hoca'ya tarikatla ilgili herhangi bir görev vermedi. Buna rağmen Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû), Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra sanki bu konularda söz sahibiymiş gibi açıklamalar yapar ve kardeşliğe öncülük etmeye çalışır.

Rabita dağıtma projesinin bahanesi

Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatin tasfiye planı doğrultusunda rabit meselesi üzerine harekete geçer. Mahmud Efendi'nin (Kuddise Sirruhû) Peygamber Efendimiz'in hayatında mezhebe bağlı bir görevi olmamasına rağmen, kendi tasarladığı rabıtaya dayalı bir yargılama yürütmektedir. “Hz. Mehdi (Aleyhi'r. Rıdvân)…”.

Hatta Ahmet Ustaosmanoğlu, Hüsameddin Vanlıoğlu, Fatih Kalender, Hüseyin Avni ve Muhammed Yelkenci Hoca Efendi'nin de hazır bulunduğu bir toplantıda “Mehdi (Aleyhi'r-Rıdvân)'a kadar…” ibaresinin nereden geldiği sorulduğunda, nereden geldiyse hepsini uydurduğunu açıkça belirtti. . Bu durum Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığı anlatılara ve bundan sonra yapacağı anlatımlara itibar edilmeyeceğini ortaya koymaktadır.

Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mahmud Efendi'nin (Kuddise Sirruhû) manevi gücünün devamını savunuyormuş gibi yaparak, tarikatımızı hiçbir şeyhin geri dönmediği, zamanla kapanacak, kesintiye uğrayacak bir yola dönüştürmeye çalışmaktadır.

Topluluğumuzdaki öğretmenlere yöneliktir

Cübbeli Ahmet Hoca yalan ve iftiralarla cemaatimizin öğretmenlerini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bir insanın sevdiği birinin yetiştirdiği öğretmenleri itibarsızlaştırmaya çalışması beklenemezken, kendisiyle bağlantılı olduğu belli olan çeşitli sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşımlarla öğretmenleri tek tek hedef aldı.

Toplumu dağıtmanın ilk adımı olarak mezhebi bölmeye çalışıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, bazı milletvekillerinin konuşmalarına şahit olmaması gerektiğini ve mezhep derslerinin onlar tarafından değiştirilmemesi gerektiğini söyleyerek ilişkiyi bozduklarını söylerken, derslerin milletvekilleri tarafından değiştirilebileceğini düşündüğünü iddia ederek onlara hitap ediyor. Onun gibi.

Yön değişikliği meselesinden yola çıkarak vekilleri ikiye ayırarak mezhepimizi ikiye ayırıyor: Hazreti Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) döneminde atanan mebuslar ve daha sonra Danışma Kurulu tarafından atanan mebuslar.

Toplumumuzun gözden düşmesine neden oluyor

Cübbeli Ahmet Hoca, toplumun iç sorunlarını sürekli televizyon kanallarına taşıyarak, mezhep ve cemaat düşmanlığıyla bilinen kişilerin televizyon programlarına çıkarak İslam toplumlarının yanlış tanınmasını sağlar. Din ve kutsallık düşmanlarına sunulan materyaller üzerinden yapılan kara propagandalar nedeniyle başta bizim toplumumuz olmak üzere tüm toplumların kamuoyu nezdindeki manevi değeri ve itibarı zedelenmektedir. Bazı açıklamaları ve saldırılarıyla toplumda bölünme ve kutuplaşmaya neden oluyor.

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hayatı boyunca bir lider olarak büyük önem verdiği ve özen gösterdiği medreselere öğrenci, bağış ve yardım yapılmasına izin verilmemesi, ileri medreseleri ve Fıkıh Meclisi'ni hedef alması yönündeki sözleri, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû). Bu durum halkın gözündeki mükemmel itibarına zarar verir.

Kitleleri korkutarak gerçeği perdeliyor

Cübbeli Ahmet Hoca, rabita konusunda yürüttüğü süreci, camiamız için geçmişten beri var olduğunu bildiğimiz ekümenik ve diğer küresel planlarla bağdaştırıyor, kasıtlı olarak ilgisiz bazı durumları ilişkilendirerek dinleyicilerini ve takipçilerini aldatıyor. Aslında bu yönelimin bir göstergesidir.

Son söz

Dünya devam ettikçe ayakta kalacağına inandığımız medrese-tekke derneği ile devam eden oryantasyon faaliyetlerimizin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla geleceğin alimlerini Hz. Muhammed'e tanıtacak öğretmenler yetiştirmeye ve kurumlar kurmaya devam ediyoruz. kesintisiz. Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Peygamberimizin mirası olan mukaddes yolu korumak için, büyük tarikata, büyük davaya zarar verecek söz ve eylemlere her zaman karşı olacağız.

Kendisiyle bir süre istişarede bulunmasına rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, kardeşliğimizi ve kamuoyunu yanıltmaya devam eden Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve eylemleriyle mezhepimize ve hizmetlerimize zarar veren, yapılan bu haksızlığı kabul etmeyen biri haline gelmiştir. Hasan Efendi'nin (Kuddise Sirruhû) şeyhliği. Bu gerçekten hareketle, locamızla ve cemaatimizle herhangi bir bağlantınızın bulunmadığını, görüş ve açıklamalarınızın camiamız üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmadığını kardeşliğimize ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir